[1]
A. Nuraini and P. D. Priyatno, “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Pada Laznas Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Penghimpunan Digital dan Non Digital”, Jur. Ekon. Syar, vol. 9, no. 1, pp. 1–14, Dec. 2023.