[1]
D. Artiningsih, L. Zahriani, and A. Wati, “Akad pada Sistem Marketing Halal Network International (HNI) Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Agency Center HNI di Dusun Made, Gabus, Ngrampal, Sragen)”, Jur. Ekon. Syar, vol. 8, no. 2, pp. 123–136, Jul. 2023.