Nuraini, A. and Priyatno, P. D. (2023) “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Pada Laznas Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Penghimpunan Digital dan Non Digital”, JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 9(1), pp. 1–14. doi: 10.30736/jes.v9i1.686.