(1)
Artiningsih, D.; Zahriani, L.; Wati, A. Akad Pada Sistem Marketing Halal Network International (HNI) Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Agency Center HNI Di Dusun Made, Gabus, Ngrampal, Sragen). Jur. Ekon. Syar 2023, 8, 123-136.