[1]
Nuraini, A. and Priyatno, P.D. 2023. Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Pada Laznas Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Penghimpunan Digital dan Non Digital. JES (Jurnal Ekonomi Syariah). 9, 1 (Dec. 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.30736/jes.v9i1.686.