[1]
H. Khatimah and N. Nuradi, “Program Pemberdayaan Desa Peradaban Zakat BAZNAS Kabupaten Sukabumi Melalui Pembinaan Mitra Domba Garut”, Jur. Ekon. Syar, vol. 8, no. 2, pp. 137–151, Jul. 2023.