(1)
Muflihin, M. D. Al-Mashaqqah Tajlib Al-Tays¬ir Makna Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Jur. Ekon. Syar 2018, 3.